In deze rubriek geven we aandacht aan lokale onderzoeksjournalistieke projecten: Lokale helden. Het BvLZ heeft aan deze projecten niet meegewerkt.

ReportersNL - Vers Beton

Lokale helden: Inge janse en Rémon Mulder (Vers Beton)

Schoon, schoner, schoonst. Als het aan het Rotterdamse havenbedrijf ligt wordt één van de grootste industriegebieden van Nederland één van de minst vervuilende. Nu is de Rotterdamse haven nog verantwoordelijk voor twintig procent van de Nederlandse CO2 uitstoot. In 2030 moet dit met 49 procent zijn teruggebracht. Inge Janse van de Rotterdamse website Vers Beton onderzocht de huidige stand van zaken, de ambities en hoe de verschillende belanghebbenden die willen waarmaken.

Lokale helden

Lokale held: Laura Klompenhouwer
Als gevolg van onder meer inkrimping van de krijgsmacht heeft het ministerie van Defensie sinds de Koude Oorlog honderden hectaren grond afgestoten. In de afgelopen jaren kwamen daardoor middenin de Randstad tientallen hectaren grond vrij voor woningbouw. Maar het was wel grond met een schaduwkant. In enkele gevallen was er sprake van ernstige bodemverontreiniging.

Reporter Radio onderzocht een aantal van deze projecten, waaronder het Hembrug- terrein in Zaandam, waar ruim een eeuw lang de munitiefabriek van Defensie stond.

 

Lokale helden

Lokale helden: Miriam Haye, Jantina Russchen en Maaike Wind

Het Verdwenen Groningen is een project van Dagblad van het Noorden dat in kaart brengt hoeveel boerderijen, huizen en andere gebouwen door de gevolgen van de gaswinning verloren gaan. Ze inventariseerde welke panden zijn gesloopt en worden bedreigd en ze vertellen de verhalen van de mensen die er leefden.

Lokale helden

Lokale helden: Rick van Hulst In de serie Lokale Helden zetten we een lokaal onderzoek in het licht, deze keer: verharde aanpak Limburgse drugswoningen door Rick van Hulst van De Limburger. In Limburg gingen vorig jaar 353 huizen op slot na een drugsvondst, in 2012 gingen er nog 122 huizen op slot. Dagblad De Limburger deed onderzoek naar de reden van deze stijging.

Lokale helden

Lokale held: Judith Spanjers Onderzoeksjournalist Judith Spanjers van Omroep Gelderland onderzocht het dossier Job Lanceer en het dossier zorgfraude in het algemeen. Een maand geleden besloot de gemeente Tiel om het contract te verbreken met zorginstelling Job Lanceer. De gemeente constateerde na eigen onderzoek dat de begeleiding die de zorginstelling biedt aan kwetsbare jongeren en jongvolwassenen niet deugt. Ook zouden er signalen zijn van fraude. Dit is niet de eerste zorginstelling in Gelderland die onder vuur komt te liggen.